Uporaba termografske kamere optris PI Termografska kamera za spremljanje, nadzor in regulacija tehnološkega procesa.

Več > Uporaba termografske kamere v proizvodnji steklenih izdelkov.

Več > Termografska kamera optris PI. Kontrola temperature svetilk s programsko opremo optris PI connect.