IR mikroskop

Dodatni objektiv skupaj z optrisovo kamero PI 450 ali PI 640 tvori IR mikroskop, ki je primeren za termično kontrolo tiskanih vezij in analizo majhnih elektronskih komponent z velikostjo do vsega 28 μm.

IR mikroskop je idealen za pregled tiskanih vezij in podrobno merjenje posameznih elektronskih komponent. Visoka termalna in geometrijska ločljivost detajlov omogoča učinkovito in natančno testiranje.

Brezplačna programska oprema optris Compact Connect omogoča spremljanje meritev v realnem času, shranjevanje podatkov (data logger), avtomatsko shranjevanje slike ob vnaprej določenem intervalu ali ob prekoračitvi nastavljene temperaturne vrednosti...