External link opens in new tab or window


External link opens in new tab or window

Termo kamera optris PI 05M   


Termo kamera optris PI 05M je namenjena za merjenje temperature raztaljene kovine. Meri pri valovni dolžini 0.5 µm in tako zmanjšuje vpliv neznane emisivnosti na točnost meritev.
Majhne dimenzije, visoka prostorska ločljivost in visoka frekvenca slike povečujejo njeno uporabnost.


Pomembne lastnosti:

  • Število točk: 764 x 480
  • Merilno območje: 900 °C do 2000 °C
  • Frekvenca slike: do 1 kHz