Kako pogosto je smiselno izvesti preventivni termografski pregled?

Termografski pregled stanja naprav je periodičen proces, ki se izvaja enkrat ali večkrat letno. Obdobje med pregledi je odvisno od pomembnosti proizvodnje, vrste in zahtevnosti naprav, stopnje zahtevane varnosti, prisotnosti agresivne atmosfere, starosti naprav, vibracij, temperature okolice, izpostavljenosti soncu, dežju, vetru, nihanju obremenitev naprav, itd. 

Večino pregledov v Sloveniji izvajamo enkrat letno.