Kaj je rezultat pregleda in  kako je pregled dokumentiran?

Preventivni pregled elektroenergetskih in strojnih naprav


Po pregledu bo narejeno termografsko poročilo, ki vsebuje spisek pregledanih lokacij, spisek odkritih napak ter podroben opis posamezne napake. Pregrevanja (ali anomalije) so dokumentirane z barvnimi termogrami iz katerih je razviden izvor in višina pregrevanja ter z barvnimi fotografijami, ki dokumentirajo lokacijo pregrevanja oziroma anomalije.


Poleg poročila v tiskani obliki v enem izvodu, dobite tudi poročilo v elektronski pdf obliki.Termografija stavb

V termografskem poročilu so na termogramih izpisane točkovne in/ali ploskovne temperature. Navedena je lokacija, zunanja temperatura, linijski temperaturni profil, komentar termogramov z upoštevanjem različnih emisivnosti površin in opis možnih vzrokov za temperaturne anomalije.

Na osnovi izmerjenih temperatur boste dobili splošno informacijo o stanju objekta, kar je lahko osnova za pripravo in izvedbo sanacije stavbe.

Poleg poročila v tiskani obliki v enem izvodu, dobite tudi poročilo v elektronski pdf obliki.