Elektroenergetika


Naj gre za visoko ali nizko napetostne električne naprave, za velike ali majhne porabnike, pri vseh je zanesljivost in varnost delovanja na prvem mestu.


Napaka v električnem tokokrogu pomeni dodatno upornost, na kateri se sprošča toplota. Okvarjeno mesto se začne pregrevati.


Termografija odkriva pregrevanje mnogo prej preden ta povzroči drago okvaro, izpad ali celo požar.


Posledica pregrevanja je lahko izpad električne energije in s tem ustavitev proizvodnje, kar pomeni visoke stroške. Ukrepanje ob izpadu je urgentno in zato so rešitve samo začasne. Za dokončno popravilo je potreben ponovni izklop. Vse to je zamudno in drago.


Pravočasno odkrito napako je mogoče načrtno popraviti z minimalnimi stroški  in tako prihraniti znatna sredstva, ki nastanejo ob nenadnem zastoju.


Velika prednost termografskega pregleda je, da pregled poteka med delovanjem naprav. Naprave med pregledom ni potrebno izklopiti.


Z rednimi termografskimi pregledi dobijo vzdrževalci zanesljiv podatek o stanju naprav in lahko pravočasno preprečijo drage okvare in izpade.


Termografija omogoča večjo zanesljivost obratovanja in zmanjšuje stroške vzdrževanja.


  • Termografski pregled je hiter in cenovno ugoden.
  • Rezultat je pregledno in vsem razumljivo termografsko poročilo.
  • Vzdrževanje postane načrtno in predvidljivo.