Preventivni termografski pregledi energetskih naprav

Manjkajoča ali poškodovana izolacija stene parovodov, toplovodov, kotlov, peči, itd., se na površini odraža preko povišane temperature.


Termografija je zelo učinkovita metoda za zgodnje odkrivanje temperaturnih anomalij. Je nedestruktivna metoda merjenja in se izvaja med normalnim obratovanjem naprav.
Pravočasno odkrite pomankljivosti se lahko načrtno odpravijo v za to najbolj primernem času, brez nepotrebnih zastojev in izpadov.


Najbolj pogosti primeri uporabe:


  • pregled nadzemnih parovodov in toplovodov,
  • pregled podzemnih toplovodov,
  • pregled porazdelitve površinskih temperatur peči, kotlov, rezervoarjev itd.

Kaj odkrijemo:


  • manjkajočo, poškodovano ali nepravilno vgrajeno izolacijo,
  • lokacijo netesnih mest kjer prihaja do izgube energije,
  • navlaženo izolacijo,
  • poškodovano izolacijsko oblogo.


Kaj pridobite:


  • zmanjšate porabo energije,
  • z določitvijo mesta napake prihranite pri stroških popravila,
  • ugotovite dejansko stanje pregledanih naprav.