Visoka napetost

Termografija je nepogrešljiva pri diagnostiki elektroenergetskih naprav.
Slab spoj na 400 kV daljnovodu.

Termografija odkriva slabe priključke v zgodnji fazi pregrevanja, ko je še čas za pravočasno ukrepanje z minimalnimi stroški.Spremenljivi vremenski pogoji, kot so veter, visoke ali nizke temperature in močno nihanje tokovne obreme-nitve, so vzroki za nastanek slabih spojev na daljnovodih in na napravah v razdelilnih transformatorskih postajah.
Slab spoj 110 kV priključka na zbiralnico.

Visoko pregrevanje priključka. Vsako odlašanje s popravilom lahko privede do nenadnega izpada z velikimi stroški.

Redno termografsko preverjanje kvalitete spojev in elementov v razdelilnih transformatorskih postajah je postal standardni in uveljavljeni postopek.
Visoko pregrevanje 400 kV priključka na ločilnik.

Pravočasno odkrita napaka je preprečila izpad pomembnega 400 kV polja.