Parovodi, toplovodi, obloge peči
Termografski pregled uspešno odkriva puščanje nadzemnih in podzemnih parovodov ali izgubljanje energije zaradi manjkajoče oziroma poškodovane
izolacije.
Poškodba na delu parovoda.


Vsako puščanje toplovodnega omrežja je drago. Hitro odkritje in popravilo okvare, je zato zelo pomembno.


Peči, kotli, rezervoarji, hladilniki in druge podobne naprave, so obdane z izolacijskim plaščem. Poznavanje temperaturne porazdelitve po zunanji površini plašča nam lahko veliko pove o dogajanju pod površino in o stanju izolacije.
Temperaturni preboji skozi steno peči so na termogramu jasno vidni.