Toplotni mostovi in netesnost 

Termografski pregled objekta z notranje strani odkriva pretirano hladne površine na katerih se bo zanesljivo kondenzirala vlaga in zanesljivo razvila plesen.
 Temperatura stene v kotu je pod temperaturo rosišča. Prišlo je do kondenzacije vlage in razvoja plesni.

Zelo nizke temperature v kotu niso samo posledica geometrijskega toplotnega mostu, ampak tudi zelo slabo izvedene fasade.
 
Pihanje skozi netesne okenske okvirje ter kondenzacija vlage, ki nastaja zaradi prevelike toplotne prevodnosti, sta problema, ki vas veliko staneta.
 Oba problema, netesnost in visoka prevodnost, sta na termogramu zelo izrazito vidna.